Phòng Khám Nha Khoa – Phước Long B

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 433, Đỗ Xuân Hợp, Phường Phước Long A, Phước Long B, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 090 976 45 38
Trang web
Vị trí chính xác 108.216.865, 1.067.720.883


Địa chỉ Phòng Khám Nha Khoa ở đâu?

433, Đỗ Xuân Hợp, Phường Phước Long A, Phước Long B, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Hình ảnh thực tế

Hỏi đáp từ người dùng

Xem chi tiết: https://www.google.com/local/place/qa/question/0x317526f894c8ab79:0x3f3720f39a5d5997

Xem thêm:  Phòng Khám Tai Mũi Họng BS Thoa