Phòng Khám Nhi

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 22 Khu 1, Thị Trấn Tiên Lãng, Huyện Tiên Lãng, TT. Tiên Lãng, Tiên Lãng, Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 092 366 48 52
Trang web
Vị trí chính xác 20.722.903, 1.065.535.503


Địa chỉ Phòng Khám Nhi ở đâu?

22 Khu 1, Thị Trấn Tiên Lãng, Huyện Tiên Lãng, TT. Tiên Lãng, Tiên Lãng, Hải Phòng, Việt Nam

Giờ làm việc của Phòng Khám Nhi như thế nào?

Chủ Nhật:[09:00-20:00], Thứ Hai:[09:00-20:00], Thứ Ba:[09:00-20:00], Thứ Tư:[09:00-20:00], Thứ Năm:[09:00-20:00], Thứ Sáu:[09:00-20:00], Thứ Bảy:[09:00-20:00]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Phòng Khám - Bác Sĩ Hồ Lư - Bác Sĩ Thanh Bình - Thanh Bình