Phòng khám Nội TQ Bs Triều- Mắt Bs Vân – ấp 1

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 14 phố 1, ấp 1, Định Quán, Đồng Nai, Việt Nam
Số điện thoại 0342 131 079
Trang web
Vị trí chính xác 112.062.894, 10.736.204.959.999.900


Địa chỉ Phòng khám Nội TQ Bs Triều- Mắt Bs Vân ở đâu?

14 phố 1, ấp 1, Định Quán, Đồng Nai, Việt Nam

Giờ làm việc của Phòng khám Nội TQ Bs Triều- Mắt Bs Vân như thế nào?

Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày], Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Lương Y : Đỗ Văn Nhỏ - Hố Nai 3