Phòng Khám Răng Hàm Mặt – Hoà Cường Bắc

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 19 Phan Đăng Lưu, Hoà Cường Bắc, Hải Châu, Đà Nẵng, Việt Nam
Số điện thoại 090 504 20 48
Trang web
Vị trí chính xác 160.375.561, 1.082.228.177


Địa chỉ Phòng Khám Răng Hàm Mặt ở đâu?

19 Phan Đăng Lưu, Hoà Cường Bắc, Hải Châu, Đà Nẵng, Việt Nam

Giờ làm việc của Phòng Khám Răng Hàm Mặt như thế nào?

Thứ Bảy:[08:00-11:30], Chủ Nhật:[08:00-11:30], Thứ Hai:[08:00-11:30], Thứ Ba:[08:00-11:30], Thứ Tư:[08:00-11:30], Thứ Năm:[08:00-11:30], Thứ Sáu:[08:00-11:30]

Hình ảnh thực tế

Hỏi đáp từ người dùng

Xem chi tiết: https://www.google.com/local/place/qa/question/0x314219e91c5024ad:0x23104e7dcfd13aed

Xem thêm:  Nha Khoa Tâm Đức Mỹ Phước1 - phước 1