Phòng Khám Sản Phụ Khoa

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 392, Đường Đường Miếu Hai Xã, Dư Hàng Kênh, Lê Chân, Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 098 896 97 17
Trang web
Vị trí chính xác 208.382.139, 1.066.781.085


Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Phòng Khám Bác Sĩ Thân Đức Dũng - Chuyên Khoa Nhi - Phường 10