Phòng Khám Sản Phụ Khoa Bs Nguyễn Thị Ngọc Yến – An Lạc

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 465 Đ. Hồ Học Lãm, An Lạc, Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 090 938 93 20
Trang web
Vị trí chính xác 107.253.194, 10.660.890.549.999.900


Địa chỉ Phòng Khám Sản Phụ Khoa Bs Nguyễn Thị Ngọc Yến ở đâu?

465 Đ. Hồ Học Lãm, An Lạc, Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Phòng Khám Sản Phụ Khoa Bs Nguyễn Thị Ngọc Yến như thế nào?

Thứ Hai:[08:00-12:00], Thứ Ba:[08:00-12:00], Thứ Tư:[08:00-12:00], Thứ Năm:[08:00-12:00], Thứ Sáu:[08:00-12:00], Thứ Bảy:[08:00-12:00], Chủ Nhật:[08:00-12:00]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Phòng Khám Đa Khoa Đông Sài Gòn - Phường 26