Phòng khám sản phụ khoa – Bs Ths Phạm Thị Thanh Lan

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 44 Phạm Hữu Điều, Niệm Nghĩa, Lê Chân, Hải Phòng 180000, Việt Nam
Số điện thoại 093 434 85 69
Trang web
Vị trí chính xác 208.426.746, 10.666.681.919.999.900


Địa chỉ Phòng khám sản phụ khoa - Bs Ths Phạm Thị Thanh Lan ở đâu?

44 Phạm Hữu Điều, Niệm Nghĩa, Lê Chân, Hải Phòng 180000, Việt Nam

Giờ làm việc của Phòng khám sản phụ khoa - Bs Ths Phạm Thị Thanh Lan như thế nào?

Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[17:00-20:30], Thứ Ba:[17:00-20:30], Thứ Tư:[17:00-20:30], Thứ Năm:[17:00-20:30], Thứ Sáu:[17:00-20:30], Thứ Bảy:[17:00-20:30]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Phòng Khám Chuyên khoa Mắt - Bs CKII Trần Hữu Trọng - Hố Nai 3