Phòng Khám Tai Mũi Họng Bác Sĩ Hải

Thông tin chi tiết

Địa chỉ Số 11 Ngõ 198B Nguyễn Tuân Thanh Xuân Hanoi City, Việt Nam
Số điện thoại 098 605 73 70
Trang web business.site
Vị trí chính xác 21.001.523.199.999.900, 10.580.158.139.999.900


Địa chỉ Phòng Khám Tai Mũi Họng Bác Sĩ Hải ở đâu?

Số 11 Ngõ 198B Nguyễn Tuân Thanh Xuân Hanoi City, Việt Nam

Giờ làm việc của Phòng Khám Tai Mũi Họng Bác Sĩ Hải như thế nào?

Chủ Nhật:[14:00-19:00], Thứ Hai:[08:30-10:30], Thứ Ba:[08:30-10:30], Thứ Tư:[08:30-10:30], Thứ Năm:[08:30-10:30], Thứ Sáu:[08:30-10:30], Thứ Bảy:[14:00-19:00]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Phòng Khám Đa Khoa Quốc Tế Sài Gòn - Quận 7 - Tân Phong