Phòng Khám Tai Mũi Họng BS Thoa

Thông tin chi tiết

Địa chỉ Ngã 3, Trịnh Xá, Thủy Nguyên, Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 098 862 81 43
Trang web facebook.com
Vị trí chính xác 20.922.194.599.999.900, 1.066.473.518


Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Phòng Khám Lương Y Nguyễn Đình Khánh - Thạc Gián