Phòng Khám Thú Y Hải Phòng (bác sĩ thú y Vũ Huy tiến)

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 21 Nguyễn Tường Loan, Nghĩa Xã, Lê Chân, Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 090 479 27 99
Trang web
Vị trí chính xác 208.427.146, 1.066.728.619


Địa chỉ Phòng Khám Thú Y Hải Phòng (bác sĩ thú y Vũ Huy tiến) ở đâu?

21 Nguyễn Tường Loan, Nghĩa Xã, Lê Chân, Hải Phòng, Việt Nam

Giờ làm việc của Phòng Khám Thú Y Hải Phòng (bác sĩ thú y Vũ Huy tiến) như thế nào?

Chủ Nhật:[00:00-23:00], Thứ Hai:[00:00-23:00], Thứ Ba:[00:00-23:00], Thứ Tư:[00:00-23:00], Thứ Năm:[00:00-23:00], Thứ Sáu:[00:00-23:00], Thứ Bảy:[00:00-23:00]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Nhà thuốc Đông Y Bà Lang Trường - An Bình