Phòng Khám Thú Y Mypet Hải Phòng

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 295 Phố Mới, Tân Dương, Thủy Nguyên, Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 0817 655 968
Trang web
Vị trí chính xác 20.896.509, 10.667.256.189.999.900


Địa chỉ Phòng Khám Thú Y Mypet Hải Phòng ở đâu?

295 Phố Mới, Tân Dương, Thủy Nguyên, Hải Phòng, Việt Nam

Giờ làm việc của Phòng Khám Thú Y Mypet Hải Phòng như thế nào?

Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Phòng Khám Thú Y Hà Đông GimoPet