Phòng Khám Tình Thương – Hải Châu 1

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 154 Đ. Trần Phú, Hải Châu 1, Hải Châu, Đà Nẵng 550000, Việt Nam
Số điện thoại 0236 3810 792
Trang web
Vị trí chính xác 160.672.669, 1.082.236.559


Hình ảnh thực tế

Hỏi đáp từ người dùng

Xem chi tiết: https://www.google.com/local/place/qa/question/0x314218325a9ba04d:0x3d7755a042a3ec8b

Xem thêm:  Nguyễn Hồng Cảnh - Bình An