Phòng Khám Tư Nhân – Bs Võ Kim Điền – Hoà Cường Bắc

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 63 Nguyễn Đổng Chi, Hoà Cường Bắc, Hải Châu, Đà Nẵng, Việt Nam
Số điện thoại 0236 3643 699
Trang web
Vị trí chính xác 160.373.905, 1.082.177.292


Hình ảnh thực tế

Hỏi đáp từ người dùng

Xem chi tiết: https://www.google.com/local/place/qa/question/0x314219eb98051a2f:0xdaf54d3be690459a

Xem thêm:  Phòng khám chuyên khoa nhi Số 10 Đinh Nhu