Phòng Khám Tư Nhân Phụ Khoa – Thạch Thang

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 14, Đường Ngô Gia Tự, Phường Thạch Thang, Quận Hải Châu, Thạch Thang, Hải Châu, Đà Nẵng, Việt Nam
Số điện thoại 0236 3825 687
Trang web
Vị trí chính xác 160.715.914, 10.821.645.009.999.900


Hình ảnh thực tế

Hỏi đáp từ người dùng

Xem chi tiết: https://www.google.com/local/place/qa/question/0x314218365d9c2a3f:0xe7f7731c3c940035

Xem thêm:  Xét nghiệm HIV miễn phí-Điều trị HIV miễn phí-Thuốc Prep miễn phí- Ánh Dương, Phường 6