Phòng mạch Thú y Cộng Đồng – Mỹ Hoà

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 377 ĐT943, Mỹ Hoà, Thành phố Long Xuyên, An Giang, Việt Nam
Số điện thoại 091 367 79 29
Trang web
Vị trí chính xác 103.748.866, 1.054.160.349


Địa chỉ Phòng mạch Thú y Cộng Đồng ở đâu?

377 ĐT943, Mỹ Hoà, Thành phố Long Xuyên, An Giang, Việt Nam

Giờ làm việc của Phòng mạch Thú y Cộng Đồng như thế nào?

Thứ Hai:[09:00-17:00], Thứ Ba:[09:00-17:00], Thứ Tư:[09:00-17:00], Thứ Năm:[09:00-17:00], Thứ Sáu:[09:00-17:00], Thứ Bảy:[09:00-17:00], Chủ Nhật:[07:30-18:00]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Phòng Khám Thú Y Hải Phòng (bác sĩ thú y Vũ Huy tiến)