Phòng Tài Nguyên Và Môi Trường Huyện Phú Vang – Phú Đa

Thông tin chi tiết

Địa chỉ CPR7+3WG, Phú Đa, Phú Vang, Thừa Thiên Huế, Việt Nam
Số điện thoại 0234 3868 442
Trang web
Vị trí chính xác 164.401.883, 10.771.483.699.999.900


Xem thêm:  Liên Đoàn Lao Động Quận Ngô Quyền