Phương Vinh Apartment

Thông tin chi tiết

Địa chỉ Số 2/193 Văn Cao Tên đường mới:, Đ. Đỗ Nhuận, Đằng Giang, Ngô Quyền, Hải Phòng 180000, Việt Nam
Số điện thoại 0858 835 588
Trang web business.site
Vị trí chính xác 20.836.479.999.999.900, 10.670.173.369.999.900


Địa chỉ Phương Vinh Apartment ở đâu?

Số 2/193 Văn Cao Tên đường mới:, Đ. Đỗ Nhuận, Đằng Giang, Ngô Quyền, Hải Phòng 180000, Việt Nam

Giờ làm việc của Phương Vinh Apartment như thế nào?

Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Newton Residence Apartment, Phường 8