Pizza Bệt

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 15/23, Nguyễn Đức Cảnh, Quận Lê Chân, Thành Phố Hải Phòng, Cát Dài, Lê Chân, Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 0385 878 879
Trang web
Vị trí chính xác 20.853.226, 10.666.814.579.999.900


Địa chỉ Pizza Bệt ở đâu?

15/23, Nguyễn Đức Cảnh, Quận Lê Chân, Thành Phố Hải Phòng, Cát Dài, Lê Chân, Hải Phòng, Việt Nam

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Bít Tết Ngon - Tân Mai