Pizza One

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 31 P. Trần Phú, Lương Khá Thien, Ngô Quyền, Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 0225 3921 632
Trang web foody.vn
Vị trí chính xác 208.609.184, 1.066.888.111


Địa chỉ Pizza One ở đâu?

31 P. Trần Phú, Lương Khá Thien, Ngô Quyền, Hải Phòng, Việt Nam

Giờ làm việc của Pizza One như thế nào?

Chủ Nhật:[06:00-21:00], Thứ Hai:[06:00-21:00], Thứ Ba:[06:00-21:00], Thứ Tư:[06:00-21:00], Thứ Năm:[06:00-21:00], Thứ Sáu:[06:00-21:00], Thứ Bảy:[06:00-21:00]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Bánh Mì Chảo Đại Học Thủ Dầu Một - Tp. Thủ Dầu Một