PNJ CENTER BACU VŨNG TÀU, Phường 4

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 130 Ba Cu, Phường 4, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa – Vũng Tàu 790000, Việt Nam
Số điện thoại 1800 545457
Trang web pnj.com.vn
Vị trí chính xác 103.510.198, 1.070.788.527


Địa chỉ PNJ CENTER BACU VŨNG TÀU ở đâu?

130 Ba Cu, Phường 4, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa – Vũng Tàu 790000, Việt Nam

Giờ làm việc của PNJ CENTER BACU VŨNG TÀU như thế nào?

Thứ Tư:[10:00-20:00], Thứ Năm:[10:00-20:00], Thứ Sáu:[10:00-20:00], Thứ Bảy:[10:00-20:00], Chủ Nhật:[10:00-20:00], Thứ Hai:[10:00-20:00], Thứ Ba:[10:00-20:00]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Tiệm Vàng Kim Liên - Phú Lập