Premier Sky Residences Đà Nẵng – Mân Thái

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 29 Võ Nguyên Giáp, Mân Thái, Sơn Trà, Đà Nẵng, Việt Nam
Số điện thoại 093 111 69 98
Trang web
Vị trí chính xác 160.860.687, 1.082.484.269


Địa chỉ Premier Sky Residences Đà Nẵng ở đâu?

29 Võ Nguyên Giáp, Mân Thái, Sơn Trà, Đà Nẵng, Việt Nam

Giờ làm việc của Premier Sky Residences Đà Nẵng như thế nào?

Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày]

Hình ảnh thực tế

Hỏi đáp từ người dùng

Xem chi tiết: https://www.google.com/local/place/qa/question/0x3142173d837cf8c7:0x3ae384fe0821f33e

Xem thêm:  Căn hộ ACHOTHUE - Nguyễn Sĩ Cố - Nại Hiên Đông