Propzy, Phường 15

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 182 Đ. Lê Đại Hành, Phường 15, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 7306 6099
Trang web propzy.vn
Vị trí chính xác 107.638.797, 1.066.562.057


Địa chỉ Propzy ở đâu?

182 Đ. Lê Đại Hành, Phường 15, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Propzy như thế nào?

Thứ Tư:[08:00-18:30], Thứ Năm:[08:00-18:30], Thứ Sáu:[08:00-18:30], Thứ Bảy:[08:00-18:30], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[08:00-18:30], Thứ Ba:[08:00-18:30]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Bất Động Sản Anh Vinh - Liên Nghĩa