Pub with cold beers

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 239 Cái Bèo, TT. Cát Bà, Cát Hải, Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 097 144 37 17
Trang web
Vị trí chính xác 207.323.952, 1.070.583.612


Địa chỉ Pub with cold beers ở đâu?

239 Cái Bèo, TT. Cát Bà, Cát Hải, Hải Phòng, Việt Nam

Giờ làm việc của Pub with cold beers như thế nào?

Chủ Nhật:[07:00-23:00], Thứ Hai:[07:00-23:00], Thứ Ba:[07:00-23:00], Thứ Tư:[07:00-23:00], Thứ Năm:[07:00-23:00], Thứ Sáu:[07:00-23:00], Thứ Bảy:[07:00-23:30]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Victoria Coffee & Tea - TT. Đức Hòa