Puka Shop

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 31, Nguyễn Bình, Phường Đổng Quốc Bình, Quận Ngô Quyền, Thành Phố Hải Phòng, Đổng Quốc Bình, Ngô Quyền, Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 093 436 48 79
Trang web
Vị trí chính xác 208.391.028, 1.066.971.679


Địa chỉ Puka Shop ở đâu?

31, Nguyễn Bình, Phường Đổng Quốc Bình, Quận Ngô Quyền, Thành Phố Hải Phòng, Đổng Quốc Bình, Ngô Quyền, Hải Phòng, Việt Nam

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Hoàng Phúc International - Nguyễn Huệ, P