Quán 1988 Cafe & Aquarium – Thủy Xuân

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 129 Lê Ng. Cát, Thủy Xuân, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế 49100, Việt Nam
Số điện thoại 0333 105 401
Trang web facebook.com
Vị trí chính xác 164.357.134, 1.075.637.972


Địa chỉ Quán 1988 Cafe & Aquarium ở đâu?

129 Lê Ng. Cát, Thủy Xuân, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế 49100, Việt Nam

Giờ làm việc của Quán 1988 Cafe & Aquarium như thế nào?

Thứ Hai:[06:30-22:00], Thứ Ba:[06:30-22:00], Thứ Tư:[06:30-22:00], Thứ Năm:[06:30-22:00], Thứ Sáu:[06:30-22:00], Thứ Bảy:[06:30-22:00], Chủ Nhật:[06:30-22:00]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  The Coffee Vy's - Xuân Hoà