Quán ăn Ba Lạc – TT. Tân Phú

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 684 QL20, TT. Tân Phú, Tân Phú, Đồng Nai, Việt Nam
Số điện thoại 0251 3795 378
Trang web
Vị trí chính xác 112.674.706, 10.743.204.399.999.900


Địa chỉ Quán ăn Ba Lạc ở đâu?

684 QL20, TT. Tân Phú, Tân Phú, Đồng Nai, Việt Nam

Giờ làm việc của Quán ăn Ba Lạc như thế nào?

Thứ Tư:[07:00-18:00], Thứ Năm:[07:00-18:00], Thứ Sáu:[07:00-18:00], Thứ Bảy:[07:00-18:00], Chủ Nhật:[07:00-18:00], Thứ Hai:[07:00-18:00], Thứ Ba:[07:00-18:00]

Hình ảnh thực tế

Hỏi đáp từ người dùng

Xem chi tiết: https://www.google.com/local/place/qa/question/0x3174668080809bb1:0xdfbd7a87de78803c

Xem thêm:  Quán cơm Chị Tẹo - Vĩnh Ninh