Quán Ăn Hải Mập – Phường 4

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 29 Pasteur, Phường 4, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng, Việt Nam
Số điện thoại 097 813 63 30
Trang web sites.google.com
Vị trí chính xác 119.344.913, 10.842.656.989.999.900


Địa chỉ Quán Ăn Hải Mập ở đâu?

29 Pasteur, Phường 4, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng, Việt Nam

Giờ làm việc của Quán Ăn Hải Mập như thế nào?

Thứ Sáu:[10:00-23:00], Thứ Bảy:[10:00-23:00], Chủ Nhật:[10:00-23:00], Thứ Hai:[10:00-23:00], Thứ Ba:[10:00-23:00], Thứ Tư:[10:00-23:00], Thứ Năm:[10:00-23:00]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Buffet Nướng No Nê - Bình Dương