Quán Ăn Năm Lương – Lộc Sơn

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 194 Trần Phú, Lộc Sơn, Bảo Lộc, Lâm Đồng, Việt Nam
Số điện thoại 0263 3864 735
Trang web facebook.com
Vị trí chính xác 115.338.944, 1.078.190.599


Địa chỉ Quán Ăn Năm Lương ở đâu?

194 Trần Phú, Lộc Sơn, Bảo Lộc, Lâm Đồng, Việt Nam

Giờ làm việc của Quán Ăn Năm Lương như thế nào?

Thứ Năm:[10:00-22:00], Thứ Sáu:[10:00-22:00], Thứ Bảy:[10:00-22:00], Chủ Nhật:[10:00-22:00], Thứ Hai:[10:00-22:00], Thứ Ba:[10:00-22:00], Thứ Tư:[10:00-22:00]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Gà Thái Tuấn Tp. Tây Ninh, Phường 4