Quán ăn sân vườn Cẩm Tú, Tiền Giang

Thông tin chi tiết

Địa chỉ Số 148/4, Ap tan, Tiền Giang, Việt Nam
Số điện thoại 0273 3510 888
Trang web
Vị trí chính xác 103.505.491, 10.668.696.469.999.900


Địa chỉ Quán ăn sân vườn Cẩm Tú ở đâu?

Số 148/4, Ap tan, Tiền Giang, Việt Nam

Giờ làm việc của Quán ăn sân vườn Cẩm Tú như thế nào?

Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày], Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  THẢO MỘC QUÁN - Khu Phố 4