Quán Ăn Sương Trang | Tây Ninh Núi Bà, Ninh Phú

Thông tin chi tiết

Địa chỉ Số 24 Bời Lời, Ninh Phú, Tây Ninh, 84000, Việt Nam
Số điện thoại 097 620 64 19
Trang web business.site
Vị trí chính xác 11.359.546.499.999.900, 1.061.621.886


Địa chỉ Quán Ăn Sương Trang | Tây Ninh Núi Bà ở đâu?

Số 24 Bời Lời, Ninh Phú, Tây Ninh, 84000, Việt Nam

Giờ làm việc của Quán Ăn Sương Trang | Tây Ninh Núi Bà như thế nào?

Thứ Bảy:[06:00-23:00], Chủ Nhật:[06:00-23:00], Thứ Hai:[06:00-23:00], Thứ Ba:[06:00-23:00], Thứ Tư:[06:00-23:00], Thứ Năm:[06:00-23:00], Thứ Sáu:[06:00-23:00]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Trà sữa Yummy - Phường 4