Quán Ăn Trung Hiếu, Phường 11

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 790 Đ. 30 Tháng 4, Phường 11, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam
Số điện thoại 098 506 48 34
Trang web
Vị trí chính xác 10.404.207, 1.071.258.644


Địa chỉ Quán Ăn Trung Hiếu ở đâu?

790 Đ. 30 Tháng 4, Phường 11, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam

Giờ làm việc của Quán Ăn Trung Hiếu như thế nào?

Thứ Tư:[08:00-22:00], Thứ Năm:[08:00-22:00], Thứ Sáu:[06:00-22:30], Thứ Bảy:[08:00-22:00], Chủ Nhật:[08:00-22:00], Thứ Hai:[08:00-22:00], Thứ Ba:[08:00-22:00]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Quán Hải Sản - Vĩnh Trung