Quán ăn Xuân trúc – Cây Trường 2

Thông tin chi tiết

Địa chỉ ĐT750, Cây Trường 2, Bến Cát, Bình Dương, Việt Nam
Số điện thoại 090 750 64 91
Trang web
Vị trí chính xác 11.344.116.399.999.900, 1.065.772.339


Địa chỉ Quán ăn Xuân trúc ở đâu?

ĐT750, Cây Trường 2, Bến Cát, Bình Dương, Việt Nam

Giờ làm việc của Quán ăn Xuân trúc như thế nào?

Thứ Ba:[05:30-12:00], Thứ Tư:[05:30-12:00], Thứ Năm:[05:30-12:00], Thứ Sáu:[05:30-12:00], Thứ Bảy:[05:30-12:00], Chủ Nhật:[05:30-12:00], Thứ Hai:[05:30-12:00]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Roma Pizza - Hoà Khánh Nam