Quán Bê Thui Mỹ Hạnh, Ngãi Giao – Hòa Bình

Thông tin chi tiết

Địa chỉ J3G5+G88, Ngãi Giao – Hòa Bình, Tân Thành, Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam
Số điện thoại 093 214 11 99
Trang web
Vị trí chính xác 106.262.791, 10.705.831.339.999.900


Địa chỉ Quán Bê Thui Mỹ Hạnh ở đâu?

J3G5+G88, Ngãi Giao – Hòa Bình, Tân Thành, Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam

Giờ làm việc của Quán Bê Thui Mỹ Hạnh như thế nào?

Thứ Năm:[08:00-22:00], Thứ Sáu:[08:00-22:00], Thứ Bảy:[08:00-22:00], Chủ Nhật:[08:00-22:00], Thứ Hai:[08:00-22:00], Thứ Ba:[08:00-22:00], Thứ Tư:[08:00-22:00]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Nhà Hàng Nhật Bản