Quán Bia Hơi Hải Phòng

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 163 Trần Nguyên Hãn, Lê Chân, Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 0225 3856 200
Trang web
Vị trí chính xác 20.847.271.799.999.900, 1.066.717.422


Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Quán Kem Tươi 49