Quán Bia Hơi Hải Phòng

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 165, Đường Trại Lẻ, Kênh Dương, Lê Chân, Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 0225 3519 836
Trang web
Vị trí chính xác 208.302.266, 10.668.984.209.999.900


Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Cửa Hàng Rượu Quỳnh Như, Phường 8