Quán Bia Hơi Thu Hương

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 63 Đ. Hồng Bàng, Sở Dầu, Hồng Bàng, Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 0225 3540 995
Trang web
Vị trí chính xác 208.644.511, 1.066.535.729


Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Ok 3 Con De - Mỹ Phước