Quán Bụi – Thống Nhất

Thông tin chi tiết

Địa chỉ WRXJ+C38, D9, Thống Nhất, Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai, Việt Nam
Số điện thoại 091 575 50 00
Trang web
Vị trí chính xác 109.485.496, 10.683.019.739.999.900


Địa chỉ Quán Bụi ở đâu?

WRXJ+C38, D9, Thống Nhất, Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai, Việt Nam

Giờ làm việc của Quán Bụi như thế nào?

Thứ Năm:[17:00-02:00], Thứ Sáu:[17:00-02:00], Thứ Bảy:[17:00-02:00], Chủ Nhật:[17:00-02:00], Thứ Hai:[17:00-02:00], Thứ Ba:[17:00-02:00], Thứ Tư:[17:00-02:00]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Bún Thịt Nướng - Bún Mắm - Phước Vĩnh