Quán Bún Phở Chị Năm – Phú Hội

Thông tin chi tiết

Địa chỉ P82W+7W9, Phú Hội, Đức Trọng, Lâm Đồng, Việt Nam
Số điện thoại 097 361 57 35
Trang web
Vị trí chính xác 117.006.722, 1.083.473.673


Địa chỉ Quán Bún Phở Chị Năm ở đâu?

P82W+7W9, Phú Hội, Đức Trọng, Lâm Đồng, Việt Nam

Giờ làm việc của Quán Bún Phở Chị Năm như thế nào?

Thứ Tư:[05:30-19:00], Thứ Năm:[05:30-19:00], Thứ Sáu:[05:30-19:00], Thứ Bảy:[05:30-19:00], Chủ Nhật:[09:00-17:00], Thứ Hai:[05:30-19:00], Thứ Ba:[05:30-19:00]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Quán Ăn Gia Đình 68, Châu Đức