Quán Cà Phê Một Cõi, Phước Hiệp

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 146 Nguyễn Thanh Đằng, Phước Hiệp, Thành phố Bà Rịa, Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam
Số điện thoại 097 893 00 24
Trang web
Vị trí chính xác 10.498.093.299.999.900, 1.071.721.889


Địa chỉ Quán Cà Phê Một Cõi ở đâu?

146 Nguyễn Thanh Đằng, Phước Hiệp, Thành phố Bà Rịa, Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam

Giờ làm việc của Quán Cà Phê Một Cõi như thế nào?

Thứ Tư:[06:00-22:59], Thứ Năm:[06:00-22:59], Thứ Sáu:[06:00-22:59], Thứ Bảy:[06:00-22:59], Chủ Nhật:[06:00-22:59], Thứ Hai:[06:00-22:59], Thứ Ba:[06:00-22:59]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Milano Coffee - An Phú