Quán Chân Gà Nướng Ánh Tuyết | Gà Nướng Ngon Bình Thạnh, Phường 21

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 67 Đường Ngô Tất Tố, Phường 21, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 093 848 44 42
Trang web
Vị trí chính xác 10.792.874.999.999.900, 106.711.435


Địa chỉ Quán Chân Gà Nướng Ánh Tuyết | Gà Nướng Ngon Bình Thạnh ở đâu?

67 Đường Ngô Tất Tố, Phường 21, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Quán Chân Gà Nướng Ánh Tuyết | Gà Nướng Ngon Bình Thạnh như thế nào?

Thứ Năm:[14:00-23:00], Thứ Sáu:[14:00-23:00], Thứ Bảy:[14:00-23:00], Chủ Nhật:[14:00-23:00], Thứ Hai:[14:00-23:00], Thứ Ba:[14:00-23:00], Thứ Tư:[14:00-23:00]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Ẩm Thực Suối Môn, Phan