Quán Cơm Gà Trình Ký – Phường 5

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 339H Lạc Long Quân, Phường 5, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 093 832 60 07
Trang web business.site
Vị trí chính xác 107.673.031, 1.066.425.179


Địa chỉ Quán Cơm Gà Trình Ký ở đâu?

339H Lạc Long Quân, Phường 5, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Quán Cơm Gà Trình Ký như thế nào?

Thứ Hai:[06:00-21:00], Thứ Ba:[06:00-21:00], Thứ Tư:[06:00-21:00], Thứ Năm:[06:00-21:00], Thứ Sáu:[06:00-21:00], Thứ Bảy:[06:00-21:00], Chủ Nhật:[06:00-21:00]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Quán Ăn Trảng Bàng Chính Gốc, Bình Thuận