Quán Cơm Gà Xối Mỡ Minh Ký – Phường 13

Thông tin chi tiết

Địa chỉ D8 Cư Xá Phú Lâm B, Phường 13, Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 098 987 61 38
Trang web comgaxoimominhky.com
Vị trí chính xác 10.753.385.999.999.900, 10.662.974.399.999.900


Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Vịt Nhã Phương - Món ăn ngon Bà Rịa, Phước Nguyễn