Quán Cơm Hà

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 169 Hà Nội, Sở Dầu, Hồng Bàng, Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 0225 3527 939
Trang web
Vị trí chính xác 208.702.005, 1.066.547.906


Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Sushi & Maki - Phước Hoà