Quán Cơm Ngọc, Phường Rạch Rừa

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 989 Bình Giã, Phường Rạch Rừa, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam
Số điện thoại 0254 3615 043
Trang web
Vị trí chính xác 103.972.859, 10.711.697.099.999.900


Địa chỉ Quán Cơm Ngọc ở đâu?

989 Bình Giã, Phường Rạch Rừa, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam

Giờ làm việc của Quán Cơm Ngọc như thế nào?

Thứ Tư:[05:00-21:00], Thứ Năm:[05:00-21:00], Thứ Sáu:[05:00-21:00], Thứ Bảy:[05:00-21:00], Chủ Nhật:[05:00-21:00], Thứ Hai:[05:00-21:00], Thứ Ba:[05:00-21:00]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Bánh căn Ngọc - Phường 3