Quán Cơm Rau – Phường 2

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 49 Châu Văn Giác, Phường 2, Tân An, Long An, Việt Nam
Số điện thoại 0272 3833 331
Trang web
Vị trí chính xác 10.536.338.299.999.900, 10.640.574.799.999.900


Địa chỉ Quán Cơm Rau ở đâu?

49 Châu Văn Giác, Phường 2, Tân An, Long An, Việt Nam

Giờ làm việc của Quán Cơm Rau như thế nào?

Thứ Hai:[06:00-19:00], Thứ Ba:[06:00-19:00], Thứ Tư:[06:00-19:00], Thứ Năm:[06:00-19:00], Thứ Sáu:[06:00-19:00], Thứ Bảy:[06:00-19:00], Chủ Nhật:[06:00-19:00]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  HUNTER Grill & Beer - Phường 5