Quán Gà Ta Cô Ngọc – 0977929410, Xuyên Mộc

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 126, Xuyên Mộc, Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam
Số điện thoại 097 792 94 10
Trang web
Vị trí chính xác 10.488.855, 10.741.622.249.999.900


Địa chỉ Quán Gà Ta Cô Ngọc - 0977929410 ở đâu?

126, Xuyên Mộc, Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam

Giờ làm việc của Quán Gà Ta Cô Ngọc - 0977929410 như thế nào?

Thứ Năm:[08:00-21:00], Thứ Sáu:[08:00-21:00], Thứ Bảy:[08:00-21:00], Chủ Nhật:[08:00-21:00], Thứ Hai:[08:00-21:00], Thứ Ba:[08:00-21:00], Thứ Tư:[08:00-21:00]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Quán Cơm Gà Trúc Linh - Liên Nghĩa