Quán Gia Đình BB Trung Hòa

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 36 P.Trung Hòa, Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam
Số điện thoại 1900 066681
Trang web giadinhbb.vn
Vị trí chính xác 210.143.499, 1.058.020.322


Địa chỉ Quán Gia Đình BB Trung Hòa ở đâu?

36 P.Trung Hòa, Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam

Giờ làm việc của Quán Gia Đình BB Trung Hòa như thế nào?

Chủ Nhật:[10:00-14:30], Thứ Hai:[10:00-14:30], Thứ Ba:[10:00-14:30], Thứ Tư:[10:00-14:30], Thứ Năm:[10:00-14:30], Thứ Sáu:[10:00-14:30], Thứ Bảy:[10:00-14:30]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Nhà hàng chay An Nhiên - An Phước