Quán Hai Nghẹo, Ấp 6, tổ 2

Thông tin chi tiết

Địa chỉ XGPJ+2PJ, TL 8, Ấp 6, tổ 2, Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 3792 1823
Trang web
Vị trí chính xác 10.985.099.499.999.900, 106.531.759


Địa chỉ Quán Hai Nghẹo ở đâu?

XGPJ+2PJ, TL 8, Ấp 6, tổ 2, Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Quán Hai Nghẹo như thế nào?

Thứ Bảy:[10:00-20:00], Chủ Nhật:[10:00-20:00], Thứ Hai:[10:00-20:00], Thứ Ba:[10:00-20:00], Thứ Tư:[10:00-20:00], Thứ Năm:[10:00-20:00], Thứ Sáu:[10:00-20:00]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Bò né Khanh - Phước Ninh