Quán Hùng Béo

Thông tin chi tiết

Địa chỉ lô, 22 Lê Hồng Phong, Đông Khê, Ngô Quyền, Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 090 872 64 58
Trang web
Vị trí chính xác 208.497.408, 1.067.040.739


Địa chỉ Quán Hùng Béo ở đâu?

lô, 22 Lê Hồng Phong, Đông Khê, Ngô Quyền, Hải Phòng, Việt Nam

Giờ làm việc của Quán Hùng Béo như thế nào?

Thứ Bảy:[09:00-22:00], Chủ Nhật:[09:00-22:00], Thứ Hai:[09:00-22:00], Thứ Ba:[09:00-22:00], Thứ Tư:[09:00-22:00], Thứ Năm:[09:00-22:00], Thứ Sáu:[07:00-22:00]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  BÁCH HỶ AN - P. Blao