Quán Hùng Dê, Hoà Long

Thông tin chi tiết

Địa chỉ G5HQ+7VC, Mô Xoài, Hoà Long, Bà Rịa, Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam
Số điện thoại 093 407 68 02
Trang web
Vị trí chính xác 10.528.189.099.999.900, 1.071.896.379


Địa chỉ Quán Hùng Dê ở đâu?

G5HQ+7VC, Mô Xoài, Hoà Long, Bà Rịa, Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam

Giờ làm việc của Quán Hùng Dê như thế nào?

Thứ Tư:[10:00-22:00], Thứ Năm:[10:00-22:00], Thứ Sáu:[10:00-22:00], Thứ Bảy:[10:00-22:00], Chủ Nhật:[10:00-22:00], Thứ Hai:[10:00-22:00], Thứ Ba:[10:00-22:00]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Bún mắm Ngọc - Hải Châu 2